Om vida local

Vida Local er et team af rådgivere og projektledere, der arbejder for skabelsen af stærke fællesskaber, attraktive områder og innovative partnerskaber. I dialog med lokale borgere og virksomheder identificerer vi byens skjulte potentialer og ressourcer og bruger det som drivkraft til at skabe mere levende byrum.

Vores arbejde bygger på et stærkt fundament af tværfaglig viden inden for antropologi, oplevelsesdesign, pædagogik, ledelse, æstetik og kommunikation. Den tværsektorielle indsats mellem vores kunder og de lokale aktører sikrer, at vi berører både de økonomiske, sociale og kulturelle aspekter vedrørende byudvikling.

Vi er ikke eksperter i at bygge huse, men i at bygge de fællesskaber, som gør byerne værd at leve i.

Vi har mere end 15 års erfaring med brugerdreven byudvikling, og sammen med vores kunder har vi udført projekter både i Danmark og internationalt, der har pustet liv i nye og gamle bydele.

Byudvikling i fællesskab

Traditionelt set udvikles byer hovedsageligt med fokus på tegninger og beregninger med risiko for, at man kan miste øje for nogle af de aspekter, der gør byen værd at leve i.

Med en overbevisning om, at det er de lokale, der kender deres by og område bedst, er det afgørende, at projektet skabes på deres præmisser. Derfor udvikles alle vores projekter i et tæt samarbejde med institutioner, virksomheder og borgere for derved at sikre det mest bæredygtige resultat.

På den måde motiverer Vida Local til samskabelse på tværs af lokale aktører og kommuner og udvikler brugerdrevne løsninger med udgangspunkt i lokalmiljøer og fællesskaber.

Visionen

Vores vision bygger på etableringen af stærke lokalsamfund og -miljøer, hvor lokale kræfter bakker op om byen og løfter de opgaver, der skal til for at gøre byen levedygtig og attraktiv for flere. 

Vi tror på, at forankringen af planer og processer i lokale initiativer skaber bedre byer med mere liv og atmosfære. Et større fokus på at vægte aktiv inddragelse fordrer samtidig stærkere fællesskaber og større tilknytning til ens hjem og område.

Lykkes det at etablere en fællesskabsånd i de byer og lokalsamfund, der er i udvikling, vil det have en selvforstærkende effekt, der bidrager positivt til økonomisk, social og kulturel bæredygtig udvikling i store som små byer.

Historien

Tanken bag Vida Local opstod i 2008, hvor byens udvikling, som følge af den økonomiske krise i Danmark, mange steder blev sat på pause.  En tom industribygning i Nordhavn i København illustrerede potentialet i at se nye muligheder i det efterladte

Dette blev startsskuddet til Vida Local, der sidenhen har arbejdet for at synliggøre byrummets potentialer og arbejde for at se en styrke 

i tider, hvor byerne præges af udfordringer og stor usikkerhed opstår der nye behov

 

Jesper Koefoed-Melson
Direktør & stifter