Byudvikling med indsigt og udsyn

Vida Local engagerer lokale aktører i udviklingen af stærke fællesskaber, attraktive områder og
innovative partnerskaber.

Kerneområder

Vida Local skaber attraktive byer gennem en helhedstænkning, der udfoldes i tre områder i byudvikling: community building, creative placemaking og cultural districts. Tilgangen er vigtig for resultaterne af vores projekter, hvor målet er stærke fællesskaber, kulturel identitet og lokalt forankrede organisationer.

Kerneværdier

Samhørighed

Nære relationer er essentielt for det arbejde, vi udfører og for projekternes levedygtighed, når vi træder ud af opgaven.

Følelsen af at være en del af noget større sammen er vigtig for opbygningen af fællesskaber og en stærk tilknytning til de steder, vi udvikler.

Samskabelse

Ud en demokratisk tankegang arbejder vi for, at alle aktørers stemmer vægtes lige højt i beslutningstagningen. Samtidig anerkender vi, at det er de lokale, der kender deres by bedst, og at det er afgørende, at projekterne formes efter lokalbefolkningens ønsker og behov.

Vi mener, de bedste resultater skabes i en organisk arbejdsproces, hvor vi vægter anvendelsen af hinandens kompetencer og styrker der, hvor det passer ind i projektet. Således forholder vi os til det enkelte projekts unikke  kontekst og løser problemstillinger i tæt samarbejde med både kunden og de lokale aktører

Gennemsigtighed

Vi prioriterer åben kommunikation til alle vores aktører gennem hele processen

I vores partnerskaber lægger vi en værdi i 

Med formål om at

Vores kunder