Besøgende på oplevelse rundt omkring Kronværksbyens kulturelle tilbud
Byvandring med skuespillere fra teaterstykket Hamlet
Lokale slapper af i græsset i en af Kronværksbyens smukke, hyggelige parker

Kronværksbyen - Helsingørs skjulte bydel

Kunde: Slots- og Kulturstyrelsen

Periode: 2016-2018

Arbejde:

Udvikling af bydelens kulturelle aktiviteter og lancering af områdets nye identitet som Kronværksbyen.

Projektet:

Kasernebyen omkring Kronborg har i mange år huset kunstnere, kafferisteri, restaurant, gallerier, tegnestuer og andre kreative erhverv, men de mange aktiviteter er ofte blevet glemt og har stået i skyggen af Kronborg Slot.

I samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og de lokale lejere, der til daglig har værksteder og kontorer i kasernebyen, var målet at udvikle den lille “by” bag Kronborgs fæstning og åbne de mange grønne områder og aktiviteter, der har til huse i de historiske bygninger, op for omverdenen.

Med udgangspunkt i brugerens ideer og forslag udforskede vi, hvordan vi bedst kan udvikle området, så det bliver et mere attraktivt sted for lokale og besøgende. Der blev udtrykt et ønske om at skabe liv og flere kulturelle aktiviteter i området. I samskabelse med lokale interessenter lancerede vi derfor en hel ny identitet for bydelen – Kronværksbyen – som forenede bydelens kulturhistoriske fortid som forsvarsværk med de fremtidige fortællinger, der nu skrives af de kreative sjæle i Kronværksbyen.

Resultater:

  • Lanceringsfest af Kronværksbyen med byvandring, fortælleworkshops, livemusik, åbent hus af bydelens værksteder og gallerier, samt efterfest ved Krudthuset med koncert, DJ og bar.
  • En selvorganiseret styregruppe af lokale beboere og interessenter blev etableret i den gamle sekondløjtnantskole, som vil sikre en fortsat udvikling og synliggørelse af den lille bydels kulturelle tilbud.
  • I dag har Kronværksbyen fået en større attraktionsværdi og har trukket flere gæster til bydelen.