Lokale beboere i Sydhavnen, der undersøger planillustrationen over udviklingen af Karens Minde Aksen
Koncert med unge musikere og dansere i Karens Minde Kulturhus
Koncert i Karens Minde Kulturhus med børn fra lokalområdet

Karens Minde Aksen - Byfornyelse og klimatilpasning

Kunde: Københavns Kommune

Periode: 2019-2021

Arbejde:

Inddragelse af lokale aktører gennem workshops og fællesmøder, der sikrede lokale institutioner og områdets beboere medejerskab. 

Projektet:

Karens Minde Aksen er et område i Københavns Sydhavn mellem Vestre Kirkegård og Sydhavnstippen. Sydhavnens borgere har i flere år efterspurgt rekreative områder og haft et generelt ønske om at gøre bydelen mere hyggelig. 

I samarbejde med Schønherr har Vida Local været med til at klimatilpasse og facilitere bedre rammer for kulturelle og sociale aktiviteter i området. Det er et område med en særlig græsrodsånd, parret med vild natur og dyrehold, og derfor blev projektet udformet efter devisen: at lægge så meget til og trække så lidt fra som muligt.

Projektområdet er ca. 37.000 kvadratmeter og udgør et sammenhængende forløb af park, gader og byrum, som strækker sig over 600 m. Her blev sammentænkt klimatilpasning med de øvrige behov og ønsker for området.

Resultater:

  • Der blev oprettet et laug bestående af en række af områdets stærkeste aktører med det formål, at de kunne varetage områdets og beboernes interesser, når Vida Local forlod processen.
  • Et velbesøgt åbent hus-arrangement blev afholdt, hvor man kunne opleve områdets levende kulturliv, blandt andet Musikkvarteret i Sydhavnen, samt blive præsenteret for planerne for området og stille spørgsmål til ingeniører og bygherrer.
  • Som afslutning blev der afholdt et ‘første spadestik’-arrangement med underholdning og informationer om den proces, der nu blev sat i gang.