GroentorvetLoppemarkede_foto_christian_brems-11
Fernisering for udstilling af lokal kunstner i forbindelse med Grønttorvets Sensommerfestival i et af områdets fælleslokaler
Halloween med Græskarskæring for beboerne på Grønttorvet

Grønttorvet - Københavns grønneste bydel

Kunde: Grundejerforeningen Grønttorvet // FB-Gruppen

Periode: 2021-2022

Arbejde:

Opdyrkning af fællesskaber gennem aktivering af fælleslokaler, udvikling og afvikling af større arrangementer i Grønttorvsparken samt etablering af en bylivsgruppe bestående af beboere på Grønttorvet.

Projektet:

Det gamle engros-Grønttorv i Valby, som siden 1958 har været handelssted for frugt-, grønt- og blomsterhandlere, forvandles til en ny, moderne bydel med fokus på grønne oaser, levende nærmiljø og stærke fællesskaber.

Beboerne har fra begyndelsen været involveret i processen gennem Bylivsgruppen, bilaterale møder samt invitation til inspirationsmøder og bidrag til initiativer og klubber i og omkring fælleslokalerne. Formålet med dette er at skabe gennemsigtighed i udviklingen af området samtidig med, der skabes en positiv, inkluderende atmosfære for beboerne.

Desuden inddrages caféer, detailhandel og andre aktører fra erhvervslivet i Valby, som løbende udvikles til området med henblik på faste samarbejder, der styrker den lokale forankring.

Projektet fortsætter til udgangen af 2022, hvorefter det fremtidige arbejde overtages af Grundejerforeningen.

Resultater:

  • Etablering af en stærk lokalt forankret bylivsgruppe, bestående af frivillige beboere, der fungerer som talerør for Grønttorvets beboere.
  • Facilitering af et årshjul med 6 traditionsrige arrangementer, der skaber gode vaner og bygger bro mellem husene og beboerne på Grønttorvet.
  • Udvikling og oprettelse af en lang række klubber med kreative eller fysisk aktive formål samt indgåelse af partnerskaber med blandt andre DGI.