IMG_4999 kopi
Den historiske bygning og arkitektur
København museum illustration af den gamle bygning før renovering

Domkirkens Hus - Et kulturelt kraftcenter

Kunde: Vor Frue Kirkes Menighedsråd

Periode: 2021 - 2022

Arbejde:

Gennem en workshoprække involverede vi en gruppe stærke aktører, der var med til at udvikle og konkretisere vision, aktiviteter og etablere fremtidige samarbejdspartnere for Domkirkens Hus.

Projektet:

I 2020 købte Københavns Domkirke Den Gamle Metropolitanskole, Fiolstræde 4-6 af staten, og nu er en større istandsættelse af ejendommen i gang. I disse fantastiske rammer er drømmen at skabe Domkirkens Hus: Et kirkeligt/kulturelt mødested, der skal bygge bro mellem kirke, kristendom, kultur og samfund. Med udgangspunkt i blandt andet koncerter, fortælleklub, ungdomsklub, caféfaciliteter med bøger og kunst og en museumsbutik, skal huset rumme en bred vifte af aktiviteter.

Domkirkens Hus skal være en platform for at stille de helt store eksistentielle og politiske spørgsmål vedrørende individet og kollektivet. 

Vida Local har igangsat processen med tre workshop- og temaaftener: Ånd og Natur, Politik og Økonomi og Kultur og Mangfoldighed. På baggrund af disse workshops er målet at skabe en plan for, hvordan Domkirkens Hus i fremtiden kan være vært for betydelige møder af kulturel, politisk og social art med det grundlag at skabe.

Resultater:

  • Ud fra workshop-rækken har vi udviklet en vision samt taget de første skridt mod identiteten for Domkirkens Hus.
  • På sigt skal Domkirkens Hus ikke kun være et ærinde for Vor Frue Kirke, men være et sted, som samler folk om dialogskabende aktiviteter på tværs af samfundslag og faggrupper. 
  • Derudover vil vi i juni 2022 lancere Domkirkens Hus til et åbent hus-arrangement, hvor vi vender huset på vrangen og inviterer hele København ind til at se, hvad huset har at byde på.