creative placemaking

Sammen om byens kreative rum

Kunsten og kulturen er vigtige parametre for, hvordan vi oplever vores by. De kan forandre tomme pladser og bygninger til oplevelsesrum, der inspirerer os, udvider vores horisont og motiverer til nye måder at anvende byens rum på. 

Ved at give plads til kreativiteten i byen, kan vi desuden binde arkitekturen og et steds fysiske rammer til skabelsen af møder mellem mennesker og etableringen af de fællesskaber, der bidrager til at give identitet og særegenhed til et område.

Kulturbegivenhed i Lokstallarna med performances

Aktiv inklusion af lokale aktører

Kreative erhverv og kulturaktører kan give nye perspektiver på oplevelsen og anvendelsen af en by eller et boligområde, og derfor bør disse aktørers erfaringer og kompetencer få en fremtrædende plads i skabelsen af deres egen by.

I samarbejde med vores kunder, lokale aktører og borgere bidrager vi til skabelsen af levende og mangfoldige bydele med en høj koncentration af kulturelle aktiviteter, der indbyder til aktiv og kreativ anvendelse af byens rum.