Community building

Stærke & levedygtige fællesskaber

Fællesskaber er nødvendige for samfundet, for byen og for det enkelte menneske. De skaber sammenhængskraft, initiativer og livsglæde, der alle er vigtige elementer i en levende by. Det gælder både de midlertidige fællesskaber, der opstår i forbindelse med en festival, et marked eller en fællesspisning, men også i høj grad de permanente og resiliente fællesskaber, der sikrer kontinuitet i den lokale udvikling af byen.

Vores arbejdsmetode centrerer sig omkring det enkelte menneske. Med dette udgangspunkt evner vi at omfavne de mange behov, der er, til hvad en by eller et område skal kunne tilbyde. Dermed stræber vi efter at skabe mangfoldige og interessante steder, der kan udvide perspektiver og skabe nye møder mellem mennesker.

Sommerfest på Østre Plads i Odense med marked og nyt vægmaleri

Aktive lokalsamfund fra begyndelsen

Vi griber ind tidligt i processen og etablerer et grundigt kendskab til det område, vi befinder os i. Vi indsamler viden og personlige erfaringer fra lokale kræfter og engagerer beboere i opstarten af initiativer og tiltag.

En stor del af vores arbejde ligger i opbygningen og forankringen af stærke fællesskaber med et mål om at etablere en selvstændig organisation eller netværk. Uanset formatet skabes der en kapacitet og legitimitet hos lokale aktører, der sikrer, at projektet lever videre, når vi slipper det.